Performance academy U10-U13

Coerver® Performance Academy U10 - U13

Performance akademie jsou určeny pro věkovou kategorii U10 - U13 a kladou si za cíl maximalizovat rozvoj každého hráče, a to tak, že se hráčům dostává profesionálního vedení. Hráči mají k dispozici programy specificky věkově zaměřené na rozvoj techniky a fyziologie, prvotřídní vybavení a podpůrný program na hřišti i mimo něj. Naším cílem je rozvíjet sebevědomé a kreativní hráče zároveň s výukou základních společenských předpokladů, jako je sportovní chování a respekt, včetně správného postoje k tréninku a hře.

 

TRÉNINKOVÝ PROGRAM

Performance Academy nabízí hráčům jedinečný program, který byl navržen tak, aby maximalizoval rozvoj technického, fyzického, psychického a sociálního potenciálu každého hráče. Je zaměřen na aktivity ať už na hřišti, či mimo něj, a není postavený na konkurenčním boji. Základem programu je šestistupňová Coerver® Pyramida rozvoje hráče zaměřená na procvičování Ball mastery (Ovladání míče), Receiving & Passing (Zpracování a přihrávky), Moves 1 on 1 (Pohyby 1 na 1), Speed (Rychlost), Finishing (Zakončení) a Group play (Skupinové hry) s důrazem na rozvoj síly, rychlosti a rozhodování!

 

TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY

Program akademie tvoří 3-4 bloky - podzímní, (zimní) a jarní akademie + letní pobytový Performance kemp. Každá akademie se skládá z 10 tréninkových jednotek. Trénink v akademii trvá 90 min. Detailní harmonogram tréninků obdrží účastníci před otevřením akademie. 

 

 • Tréninky v Praze Ďáblicích se konají v pondělky. Začátky tréninků jsou od 17:15 hod. Zahájení akademie proběhne v pondělí 10. 9. 2018. 
 • Tréninky v Praze H. Měcholupech se konají v úterky. Začátky tréninků jsou od 17:00 hod. Zahájení akademie proběhne v úterý 11. 9. 2018.
 • Tréninky v Praze na FTVS se konají ve středy. Začátky tréninků jsou od 16:30 hod. Zahájení akademie proběhne ve středu 12. 9. 2018.
 • Tréninky v Mladé Boleslavi se konají ve středy. Začátky tréninků jsou od 16:30 hod. Zahájení akademie proběhne ve středu 12. 9. 2018. 
 • Tréninky v Plzni se konají ve čtvrtky. Začátky tréninků jsou od 16:30 hod. Zahájení akademie proběhne ve čtvrtek 13. 9. 2018.
 • Tréninky v Karviné se konají v úterky. Začátky tréninků jsou od 17:00 hod. Zahájení akademie proběhne v pondělí 11. 9. 2018.
 • Tréninky v Brně Tuřanech se konají ve čtvrtky. Začátky tréninků jsou od 18:00 hod. Zahájení akademie proběhne ve čtvrtek 13. 9. 2018.
 • Tréninky v Brně Jundrově se konají ve čtvrtky. Začátky tréninků jsou od 16:00 hod. Zahájení akademie proběhne ve čtvrtek 13. 9. 2018.

zdravotní diagnostika a Testování 

V rámci programu budou členové akademie komplexně otestováni a vyšetřeni u předních odborníků. Toto zahrnuje především:

 

Vstupní pohovor

Fyzioterapeutické vyšetření
Somatometrie
Nutriční vyšetření
Psychologické vyšetření
Diagnostika mySASY

 

Laboratorní vyšetření
- tělesné složení
- posturální stabilita
- explozivní síla
- izokinetická síla

 

Terenní testování a Skill test
- rychlost
- vytrvalost
- hbitost
- síla
- střelba a přihrávání na přesnost 
- driblink s míčem
- ovládání míče

 

Jednotlivé testy a vyšetřeí budou rozděleny do 3. modulů, ktere se budou realizovat v průběhu celého kalendářního roku.

 

OTEVŘENÍ AKADEMIE

Podmínkou pro otevření akademie je přihlášení minimálně 12 účastníků. Do akademie se mohou přihlásit hráči i hráčky ve věkové kategorii U10 - U13 let. Maximální počet účastníků přijatých do akademie je limitovaný.

ODBORNÝ GARANT

Performance academy U10-U13

Jakub Kokštejn

Technický ředitel Coerver® Coaching ČR/SK

Absolvované kurzy a praxe:

Coerver® Coaching Initial Training (Praha, Atény)
Coerver® Coaching KURZ 1 a KURZ 2
Coerver® Coaching Camp (Praha, Skalná, Sokolov)
Coerver® Junior Academy (Zbuzany, Praha)

Termíny a místa:

 

SK Slavia - Horní Měcholupy

září - listopad 2018, úterý 17:00 hod. Další informace Přihláška

Praha 6 FTVS

září - listopad 2018, středa 16:30 hod. Další informace Přihláška

Praha 8 - Ďáblice

září - listopad 2018, pondělí 17:15 hod. Další informace Přihláška

Mladá Boleslav

září - listopad 2018, středa 16:30 hod. Další informace Přihláška

Plzeň

září - listopad 2018, čtvrtek 16:30 hod. Další informace Přihláška

Karviná

září - listopad 2018, úterý 17:00 Další informace Přihláška

Brno - Jundrov

září - listopad 2018, čtvrtek 16:00 hod. Další informace Přihláška

Brno - TCM Tuřany

září - listopad 2018, čtvrtek 18:00 hod. Další informace Přihláška

Každý účastník získá:

 • 15 hodin tréninku za využití světově známé metody Coerver® Coaching
 • vedení proškolenými a licencovanými trenéry Coerver® Coaching
 • odborná zdravotní diagnostika a testování pohybových schopností (za příplatek)
 • individuální hodnocení hráče pro rodiče
 • certifikát Coerver® Coaching

CENA:

3.750,- KČ za 10 Tréninkových jednotek 

Cena za účast v akademii zahrnuje náklady na pořádání akademie, tj. zejména náklady na odměnu trenérů a dalších odborníků a osob zúčastněných na akademii, pronájem areálu, kde budou pořádány tréninky v rámci akademie. Dopravu na tréninky v rámci akademie si účastník zajišťuje sám a nese veškeré náklady na vlastní dopravu.


V případě dlouhodobé nemoci nebo zranění přesahující dobu minimálně 21 dní má účastník právo na vrácení poměrné části účastníckého poplatku dle skutečného počtu změškaných tréninkových jednotek.

3.000,- Kč za 1. sadu testování a vyšetření (nepovinné)

KONTAKT:

ROMAN VÁŇA

tel.: 608 914 915
e-mail: roman.vana@coerver.cz

 CZ  EN