Registrace do Coerver Coaching

OBJEDNATEL (komu pošleme fakturu)


 
 
 
 
 
   

 

REFERENČNÍ OSOBA

Jméno a příjmení rodiče nebo trenéra, který vám doporučil program Coerver Coaching.

 

 

 

INFORMACE O ÚČASTNÍKOVI

 

Hráč Trenér
Souhlasím: Prohlášení: Jsem si vědom, že účast na akci představuje riziko nebezpečí nehod, úrazů, škod na zdraví a majetku. Zvážil jsem a rozumím všem těmto rizikům, včetně jejich možného rozsahu a dopadu a prohlašuji, že hodlám o své vlastní vůli tato rizika podstoupit na vlastní nebezpečí. Beru na vědomí, že organizátor akce nenese odpovědnost za případné škody na majetku a zdraví, nebo za zranění související s účasti na akci nebo jeho návštěvou. Zaškrtnutím pole "Souhlasím" vyjadřuji souhlas s výše uvedeným prohlášením.
Souhlas se zpracováním osobních údajů a ochrana osobnosti: Účastník bere na vědomí, že Moderní fotbal s.r.o. je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a účastník tímto dává společnosti Moderní fotbal s.r.o. výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, přičemž toto odvolání je účinné dnem, kdy písemný projev vůle účastníka dojde na adresu společnosti Moderní fotbal s.r.o., Drtinova 10/557, Praha 5, 150 00.

 CZ  EN