Performance academy U10-U13

Coerver® Performance Academy U10 - U13

Performance akademie jsou určeny pro věkovou kategorii U10 - U13 a kladou si za cíl maximalizovat rozvoj každého hráče, a to tak, že se hráčům dostává profesionálního vedení. Hráči mají k dispozici programy specificky věkově zaměřené na rozvoj techniky a fyziologie, prvotřídní vybavení a podpůrný program na hřišti i mimo něj. Naším cílem je rozvíjet sebevědomé a kreativní hráče zároveň s výukou základních společenských předpokladů, jako je sportovní chování a respekt, včetně správného postoje k tréninku a hře.

 

TRÉNINKOVÝ PROGRAM

Performance Academy nabízí hráčům jedinečný program, který byl navržen tak, aby maximalizoval rozvoj technického, fyzického, psychického a sociálního potenciálu každého hráče. Je zaměřen na aktivity ať už na hřišti, či mimo něj, a není postavený na konkurenčním boji. Základem programu je šestistupňová Coerver® Pyramida rozvoje hráče zaměřená na procvičování Ball mastery (Ovladání míče), Receiving & Passing (Zpracování a přihrávky), Moves 1 on 1 (Pohyby 1 na 1), Speed (Rychlost), Finishing (Zakončení) a Group play (Skupinové hry) s důrazem na rozvoj síly, rychlosti a rozhodování!

Termíny a začátky tréninků

Program podzimní akademie tvoří 10 tréninkových jednotek (TJ). Každá TJ trvá 90 min. Sraz účastníků je 10 min. předem. Detailní harmonogram tréninků obdrží účastníci e-mailem.

Podzim 2021

Průběžně aktualizujeme!

Tréninky v Praze - Prosek se konají v pondělky v době od 16:45 do 18:15 hod. Zahájení akademie proběhne 13. září 2021.

Tréninky v Ořechově se konají v pondělky v době od 17:00 do 18:30 hod. Zahájení akademie proběhne 13. září 2021.
Tréninky v Praze - M. Měcholupy se konají v úterky v době od 17:30 do 19:00 hod. Zahájení akademie proběhne 14. září 2021.
Tréninky v Praze - Hanspaulka se konají ve středy v době od 16:45 do 18:15 hod. Zahájení akademie proběhne 15. září 2021.
Tréninky v Plzni se konají ve čtvrtky v době od 16:30 do 18:30 hod. Zahájení akademie proběhne 16. září 2021.
Tréninky v Brně se konají ve čtvrtky v době od 17:00 do 18:30 hod. Zahájení akademie proběhne 16. září 2021.
Tréninky v H. Králové se konají ve čtvrtky v době od 17:00 do 18:30 hod. Zahájení akademie proběhne 16. září 2021.

 

OTEVŘENÍ AKADEMIE

Podmínkou pro otevření akademie je přihlášení minimálně 12 účastníků. Do akademie se mohou přihlásit hráči i hráčky ve věkové kategorii U10 - U13 let. Maximální počet účastníků přijatých do akademie je limitovaný.

ODBORNÝ GARANT

Performance academy U10-U13

Jakub Kokštejn

Technický ředitel Coerver® Coaching ČR/SK

Absolvované kurzy a praxe:

Coerver® Coaching Initial Training (Praha, Atény)
Coerver® Coaching KURZ 1 a KURZ 2
Coerver® Coaching Camp (Praha, Skalná, Sokolov)
Coerver® Junior Academy (Zbuzany, Praha)

Každý účastník získá:

  • 15 (v zimě až 25,5) hodin tréninku za využití světově známé metody Coerver® Coaching
  • vedení proškolenými a licencovanými trenéry Coerver® Coaching
  • odborná zdravotní diagnostika a testování pohybových schopností (za příplatek)
  • individuální hodnocení hráče pro rodiče
  • certifikát Coerver® Coaching

CENA:

375,- KČ za 1 Tréninkovou jednotKU

Cena za účast v akademii zahrnuje náklady na pořádání akademie, tj. zejména náklady na odměnu trenérů a dalších odborníků a osob zúčastněných na akademii, pronájem areálu, kde budou pořádány tréninky v rámci akademie. Dopravu na tréninky v rámci akademie si účastník zajišťuje sám a nese veškeré náklady na vlastní dopravu.

 

STORNO PODMÍNKY:

V případě dlouhodobé nemoci nebo zranění přesahující dobu minimálně 21 dní má účastník právo na vrácení poměrné části účastnického poplatku dle skutečného počtu zmeškaných tréninkových jednotek.

KONTAKT:

Tomáš Klečka

tel.: 602 311 164
e-mail: tomas.klecka@coerver.cz

 CZ  EN