Informace - akademie a kempy 2020

Covid-19: Úřední nařízení

Organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti:

  • Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 500 osob;
  • Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry;
  • Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
  • Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
  • Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
  • Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Posudek o zdravotní způsobilosti na kempy

Prosím, potvrďte tento formulář vaším lékařem a odevzdejte trenérům! Můžete také odevzdat jiný formulář z podobné sportovní nebo školní akce!!!

Prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti, bezinfekčnosti a souhlas s účastí na kempu

Prosím, vyplňte tento formulář, podepište a odevzdejte trenérům!

POKYNY K NÁSTUPU DO KEMPŮ (LÉTO 2020)

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky
146,19 kB
Zpracování osobní údajů - GDPR Zpracování osobní údajů - GDPR
133,03 kB
Poučení o ochraně dětí Poučení o ochraně dětí
132,00 kB
Coerver Academy Řád a podmínky účasti Coerver Academy Řád a podmínky účasti
131,84 kB
 CZ  EN