aktuality

Coerver Coaching - Výchova technicky, takticky i mentálně vyspělých hráčských individualit

V roce 2013 se program Coerver Coaching etabloval také v České republice a na Slovensku, kde se jeho metodika postupně rozrůstá a zasazuje se o výchovu mnoha budoucích profesionálních hráčů. Čím je ale vlastně tento vysoce oceňovaný program doopravdy?

Počátky sahají k nizozemskému trenérovi Wielu Coerverovi, jenž během sezóny 1973 - 1974 hrál a vyhrál s Feyenoordem Rotterdam Pohár UEFA. On byl ten, kdo přišel jako první s myšlenkou Coerver Coachingu. Coerver nejprve pozoroval a analyzoval pohyby bývalých hvězdných hráčů (Brazilec Pelé, Nizozemec Cruyff, Němec Beckenbauer a Argentinec Maradona) a poté přišel s jednoduchým a srozumitelným způsobem tréninku, jak by mohl každý pohyby hvězd napodobit. Kličky jako "Cruyffova otočka" nebo "Elastico" byly tenkrát na hřištích používány nejlepšími hráči, a tak za počátkem programu Coerver Coaching stála v podstatě touha Wiela Coervera, sestavit "návod" na to, jak se takovým dovednostem naučit.


Program Coerver byl původně zaměřen na trénink dovednosti 1 vs. 1. Je ovšem potřeba mít na paměti, že se chápání "individuálních technických dovedností" ve fotbale rozšířilo a neznamená už jen schopnost dostat se přes obránce v situaci 1 vs. 1. Obsah pojmu se rozvinul na "individuální technické dovednosti přinášející efektivitu týmu". Talentovaný jedinec nemusí totiž nutně být prospěšný týmu a přinést mu výsledky. Z tohoto důvodu má naše filosofie posunuté hranice významu na individuální technické dovednosti přinášející efektivitu týmu.

Ve chvíli, kdy Wiel Coerver přišel se svou myšlenkou způsobu trénování, začal se ze světového fotbalu stávat velký "business", což mělo u mnoha předních klubů za následek používání defenzivní taktiky k vítězství za každou cenu. A právě kvůli panující éře defenzivního fotbalu byl Coerver silně přesvědčen, že je třeba vychovávat ofenzivně laděné hráče. Často pak hovořil o jedinečných hráčích, o hráčských osobnostech. Nehledě na světový trend defenzivního fotbalu soudil, že je jeho posláním, vychovávat hráče předvádějící na hřišti svou ?osobitost a jedinečnost. Spoluzakladatelé Coerver Coachingu, Alfred Galustian a Charlie Cooke, pokračovali ve vývoji programu Wiela Coervera a vytvořili tzv. Pyramidu rozvoje hráče, která je v současnosti naší obsahovou náplní programu.

Co si máte pod pojmem "jedinečný hráč" a "hráčská osobnost" konkrétně představit? Máme na mysli hráče, který umí převzít kontrolu nad děním na hřišti, a to jak technicky a takticky, tak i mentálně. Nicméně k tomu, aby mohl na hřišti dominovat takticky a mentálně, je třeba, aby disponoval technickými dovednostmi. To je důvod, proč se náš přístup k tréninku zaměřuje na trénink individuálních technických dovedností.  

Hodně lidí má pravděpodobně dojem, že se Coerver Coaching specializuje jen na cvičení pro ovládání míče (ball mastery). Nejdříve je nutno říci, že náš způsob trénování zaciluje svou pozornost na trénink technických dovedností hráčů. Nicméně jsme pevně přesvědčeni, že tréninkem technických dovedností získávají hráči kompetence k provádění různých herních taktických řešení. Rovněž si myslíme, že hráči získávají více herního sebevědomí, když si s míčem u nohy rozumí (když jim míč tzv. "nepřekáží"). A právě proto se tedy "nespecializujeme" na cvičení pro ovládání míče (ball mastery), nýbrž se koncentrujeme na výchovu hráčů k získávání výše uvedených kompetencí a sebevědomí, jež jsou podloženy tréninkem technických dovedností.

Je to vlastně zcela zásadní bod pro správné pochopení programu Coerver Coaching. O "individuálních technických dovednostech" hovoříme v současné době jinak, než jak tomu bylo v minulosti. Schopnost provádět perfektním způsobem rozličné pohyby a nekonečně žonglovat s míčem není těmi "individuálními technickými dovednostmi", jež máme na mysli. ?Individuální technické dovednosti? se projevují ve chvíli, kdy jsou v čase a prostoru přítomni spoluhráči a protihráči. V podstatě je můžeme definovat jako "individuální technické dovednosti" s taktickým elementem vyplývajícím ze hry (zápasu). Nicméně chápeme, proč se tolik lidí mylně domnívá, že svou pozornost obracíme výhradně na cvičení pro ovládání míče (ball mastery). 

Hráči dozajista trénovali a trénují v různých prostředích pod rozličnými trenéry. Buď jak buď, věříme, že cvičení pro ovládání míče hrála nebo hrají v jejich programu tak jako tak zásadní roli. V tomto smyslu máme jakožto trenéři mládeže velkou odpovědnost, protože trénujeme děti v nejdůležitější (motoricky nejpříznivější) fázi jejich sportovního vývoje. 

Přístup Coerver Coachingu nestojí na výchově "ideálního hráče", nýbrž na výchově hráče se silnými "osobnostními rysy" se zkušeností s programem Coerver Coaching. Panuje všeobecné přesvědčení, že Coerver Coaching produkuje stejné typy hráčů. Což se ovšem nezakládá na pravdě. Práce nás trenérů je, natrénovat s dětmi základy techniky tak, aby se mohly stát fotbalisty. Jakýkoliv tým, zvolená taktika nebo rozestavení potřebuje pro své fungování "individuality". A je naprosto normální, mít v týmu různé osobnosti. Naším úkolem je zlepšovat kvalitu právě těchto individualit a osobností.

Jsme přesvědčeni, že odpovědnost za výchovu mladých hráčů hraje zásadní roli v budoucím vývoji světového fotbalu. Jaké typy hráčů chce tedy Coerver Coaching vychovávat? Po všech těch letech můžeme říct, že to, co mají dobří hráči společné, je mentalita vlastní odpovědnosti. Jinými slovy, mám na mysli přístup "Jak se mohu já sám zlepšit", nikoliv smýšlení "Jsem lepší hráč než ten vedle". Hráči neustále posedlí poměřováním se s ostatními mají totiž ve chvílích nezdaru tendenci nadávat na hřiště nebo své nové kopačky. Věříme, že jedinci čelící svým problémům a usilující o své zlepšení, mají větší šanci stát se profesionálním hráčem. V podstatě máme na mysli, že "dobří hráči" vždy začínají u sebe namísto u druhých. Jinak řečeno, "dobří hráči" jsou schopni přebrat odpovědnost za své akce. Například, když vás soupeř obere o míč, hned ho chcete vybojovat zpět. Když není spoluhráč schopen zachytit Vaši přihrávku, nenadáváte na to, že je pomalý, ale berete odpovědnost na sebe. Takoví hráči jsou schopni rozumět svým slabým stránkám a je u nich přítomna iniciativa zlepšovat se individuálním tréninkem navíc. "Osobnost", kterou chceme po stránce technické, taktické a mentální, vychovávat, je přesně taková. Především věříme tomu, že jen ti hráči, kteří se dovedou zaměřit sami na sebe, mohou eventuálně přinést náhled na svůj tým. A poté mohou rozvíjet své taktické a mentální osobnostní rysy. Vše začíná, když přijdete ve hře o míč a vybojováváte ho zpět. Pokud chápete důležitost této myšlenky, vybudováváte si návyk získávat míč zpět navzdory tomu, že ho třeba zrovna ztratil spoluhráč. A toto je přesně ten taktický a mentální osobnostní rys, o němž je tu řeč, a který se očekává od týmových hráčů. Proto se nejdříve snažíme u hráčů vybudovat nezbytné technické základy pro to, aby neztratili míč a základy pro to, jak ho získat zpět, když se jim první možnost nepodaří. A na toto zaměřujeme naše tréninkové jednotky. 

Trénink individuálních technických dovedností vede k rozvoji fotbalového hráče i po všech jeho dalších stránkách. Vše se odvíjí od toho, jak chcete vychovávat své hráče. Například Barcelona zakládá svou image na skutečně taktickém přístupu k tréninku. Oproti tomu my v Coerveru razíme technický přístup. Oba máme stejný cíl vychovávat hráče. Ovšem my chceme začínat u tréninku technických dovedností, který následně působí na obě další složky tréninku, taktickou a mentální.

Bez individuálních technických dovedností, nemůžete udělat nic. To je pro nás motto fotbalu. Pokud disponujete právě zmíněnými technickými dovednostmi, můžete si fotbal více užít. Pokrok v technických dovednostech vede k rozvoji taktických a mentálních kvalit, což může následně vést k tomu, že se v týmu stanete ?osobností?. Tato elementární myšlenka je našim základním přístupem ke koučování a její neustálou aplikací v praxi budeme nadále zaníceně vychovávat mladé hráče.